tr • en

Farmakoekonomi

Sağlık alanında yapılan araştırmaların ayrılmaz bir parçası haline gelen farmakoekonomi; maliyet-yarar, maliyet-etkililik, maliyet-minimizasyon, ve maliyet kullanım analizlerine başvurarak, değişik farmasötik ürünleri kıyaslayan veya bir tedavi yöntemini alternatif ilaç tedavileri ile karşılaştıran ekonomi dalıdır. Farmakoekonomi; sağlık sistemine ve topluma ilaç tedavi maliyetlerinin analizini ve tanımlanmasını yapar. Farmakoekonomik analizleri aşağıdaki başlıklar altında toplamak mümkündür:

  • Türkiye’deki hasta sayısı tahmin modellemesi
  • Hastalık maliyeti analizi – modellemesi
  • Bütçe etkisi analizleri
  • Maliyet etkililik analizleri
  • Maliyet yararlanım analizleri
  • Hastane veri tabanlarında veri madenciliği çalışmaları
  • Uzman görüşü toplama çalışmaları
  • Türkiye’ye özgü epidemiyolojik ve mali verilerin toplanması