tr • en

Araştırma planlama

Medikal araştırmalar için planlama desteği

  • Araştırma planlanması aşamasında araştırma tasarımı konusunda danışmanlık
  • Protokol sinopsisi (özeti) hazırlama
  • Hazırlanmış olan protokol ve eklerinin gözden geçirilmesi ve revizyonu

Araştırma sonuçlarının raporlanması

Araştırma sırasında ve sonunda, elde edilen sonuçların sunumu için aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

  • Ara çalışma raporu hazırlama
  • Final çalışma raporu hazırlama