tr • en

Danışmanlık

İlaç ve sağlık alanlarında bilgi aktarımı ve çözüm önerileri

Danışmanlık kapsamında kurumunuzun yetkilileri ile fikir geliştirme (beyin fırtınası) toplantıları yapılarak, gereksinimlerinize uygun projeler geliştirilmektedir.

Genel proje geliştirme

 • İlaç araştırmaları
 • İlaç araştırmalarının etik boyutu ve ilgili yasal düzenlemeler
 • Ürün tanıtımı
 • İlaç tanıtım ilkeleri
 • Kurum imajını yükseltici tanıtım etkinlikleri

Yasal konular

 • İlaç araştırmaları
 • Ürün tanıtımı
 • Kurum imajını yükseltici tanıtım etkinlikleri
 • İlaç tanıtım ilkeleri
 • Sağlık hukuku

Ruhsat işleri

 • Klinik özet hazırlama

Diğer

 • Etik Kurul başvuruları ve ilaç araştırmaları ile ilgili diğer konular

Talep halinde, sağlık ve ilaçla ilgili diğer konularda danışmanlık ve rapor hazırlanması