tr • en

Danışmanlık

İlaç ve sağlık alanlarında bilgi aktarımı ve çözüm önerileri

Danışmanlık kapsamında kurumunuzun yetkilileri ile fikir geliştirme (beyin fırtınası) toplantıları yapılarak, gereksinimlerinize uygun projeler geliştirilmektedir.

Genel proje geliştirme

 • İlaç araştırmaları
 • İlaç araştırmalarının etik boyutu ve ilgili yasal düzenlemeler
 • Kurum imajını yükseltici tanıtım etkinlikleri

Yasal konular

 • İlaç araştırmaları
 • İlaç tanıtım ilkeleri

Ruhsat işleri

 • Klinik özet hazırlama
 • Kullanma talimatı hazırlama
 • Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) hazırlama ve güncelleme

Diğer

 • Etik Kurul başvuruları ve ilaç araştırmaları ile ilgili diğer konular

Audit (yoklama)

 • Araştırma merkezi yoklaması
 • Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu yoklaması
 • Ana çalışma dosyası yoklaması

Danışmanlık yapılan hususlarla ilgili rapor hazırlanması

Talep halinde, sağlık ve ilaçla ilgili diğer konularda danışmanlık ve rapor hazırlanması