tr • en

Veri yönetimi

Araştırma sonuçlarını doğrudan etkileyen faktörlerden biri toplanan verinin kalitesidir

Veri kalitesini en üst seviyeye getirebilmek ve çalışma esnasında oluşabilecek biası azaltabilmek iyi planlanmış bir veri yönetimi sistemi ile sağlanabilir. Eksiksiz bir veri yönetimi sistemi sunmak için aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

  • Randomizasyon ve körleme planlarının hazırlanması
  • Randomizasyon ve körleme materyallerinin hazırlanması
  • Randomizasyon ve körleme işlemlerinin takibi ve kontrolü
  • Veri toplama işlemleri organizasyonları, veri miktarı takibi, veri toplama hızı tahminleri
  • Veritabanı tasarımı
  • Veri girişi – veri toplama hizmeti (kağıt veya elektronik temelli sistemlerden)
  • Veri temizliği ve sorgu (query) işlemleri
  • Veri kodlama (MedDra, WHO ATC-DDD indeksi, CTCAE ve benzeri sözlükler veya kılavuzlar kullanılarak)