tr • en

Diğer hizmetler

Görsel ve basılı materyal

  • Poster hazırlama ve basım
  • Slayt (PowerPoint) sunumu hazırlama

Toplantı ve organizasyon

  • Toplantı moderatörlüğü
  • Toplantı notu tutma ve toplantı notu raporu hazırlama