tr • en

Bilimsel yayın destek

Medikal araştırma sonuçlarının uluslararası nitelikte sunumu

Bilimsel yayın destek başlığı altında verilen araştırma sonuçlarının bilimsel toplantılarda sunumu ve dergilerde yayınlanması ile ilgili hizmetlerimizi bildiri özeti, poster veya sunum hazırlama ve makale yazma olarak üç ana başlık altında toplayabiliriz.

 • Literatür taraması – uluslararası ve ulusal bilimsel dergilerin ve kaynakların taranması
 • Bildiri özeti yazma ve bildiri özetinin kongreye gönderimi
 • Poster hazırlama ve basımı / handout hazırlama ve basımı
 • Slayt (PowerPoint) sunumu hazırlama
 • İstatistik analiz ve sonuçların yorumlanması
 • Makale yazma (Türkçe veya İngilizce)
 • Makalenin içerik ve kalitesi ile uyumlu dergi seçimine yönelik ön çalışma ve dergi öneri listesi oluşturma
 • Makalenin gönderileceği dergi kurallarına uygun hale getirilmesi
 • Final makalenin dergiye gönderimi (posta ile, e-posta ile veya on-line) ve takibi
 • Makale çevirisi (Türkçe’den-İngilizce’ye veya İngilizce’den-Türkçe’ye)
 • Makalenin dil açısından (İngilizce) gözden geçirilmesi
 • Makalenin sunum açısından gözden geçirilmesi
 • Makalenin istatistik analiz açısından gözden geçirilmesi
 • Hakem gözüyle makale değerlendirme ve revizyon
 • Makalenin, gönderildiği dergi editörünün görüşü ve hakem önerileri doğrultusunda revizyonu