tr • en

Biz kimiz

Prof. Dr. Şule Oktay

Lise eğitimini Ankara Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültede Farmakoloji doktorası yaptı (1983). 1986’da Farmakoloji Doçenti unvanını kazandı ve 1993’de Profesör oldu. Hacettepe, Ankara ve Marmara Üniversiteleri Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bu süre içinde tıp eğitimi yönetiminin çeşitli kademelerinde aktif olarak çalıştı ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nın kurucu başkanlığını yaptı. ABD’de Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Bölümü’nde araştırıcı olarak çalıştı; İngiltere’de Liverpool Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Bölümü’nde incelemelerde bulundu ve Hollanda’da Groningen Üniversitesi – Dünya Sağlık Örgütü İşbirliği Merkezi’nde rasyonel farmakoterapi kursunda eğitici olarak görev yaptı.

Nisan 2003’de emekli olarak üniversitedeki görevinden ayrıldı ve özel bir sözleşmeli araştırma kuruluşunda çalışmaya başladı. Mayıs 2006’da kurucu ortakları arasında yer aldığı Kappa’da halen çalışmalarına devam etmektedir.

Türk Farmakoloji Derneği, İngiliz Farmakoloji Derneği (davetli üye), Klinik Araştırmalar Derneği, Farmakovijilans Derneği ve TUCRIN Danışma Kurulu üyesidir.

Dr. Şule Oktay, alanında çok sayıda bilimsel yayına ve ödüle sahiptir; 20 kadar projesi ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmiş, çok sayıda orjiinal araştırma makalesi uluslararası dergilerde yayımlanmıştır. Bilimsel yayınları 900 civarında atıf almıştır ve halen çeşitli ulusal ve uluslararası tıp dergilerinde hakemlik yapmaktadır.

Uzm. Dr. Çağla Ayhan

Lise eğitimini Ankara Bahçelievler Cumhuriyet Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini (İng) bitirdi ve ardından Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında uzmanlığını tamamladı. 2006-2009 yılları arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı. Aynı dönemde yarı zamanlı olarak çalışmaya başladığı Kappa’da Eylül 2009’dan itibaren tam zamanlı çalışmaya başladı. Halen Kappa’da tıbbi yazar olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Marmara Üniversitesi’nden 2000 yılı “Genç Bilimadamı” ödülünü almış olan Dr. Çağla Ayhan, Kappa bünyesinde 700’ün üzerinde medikal araştırmanın bilimsel makale şeklinde raporlanması, uluslararası dergiler için hazırlama, gönderim ve hakem eleştirilerine göre revizyonu aşamalarında görev almış ve çok sayıda makalesi ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış ve atıf almıştır.

Ahmet Esen Erdoğan

Lise eğitimini Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 1998 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Kültürel Miras ve Turizm Bölümünde eğitimine devam etmektedir. İnşaat, hazır beton üretimi ve çevre sektörlerinde çeşitli kademelerde görev aldı. Ekim 2019’da Kappa’nın ortakları arasına katıldı ve halen idari işler, finans, satış ve pazarlamadan sorumlu yönetici olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Serap Erdemli

Lise eğitimini Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 1987 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden mezun oldu. IT, halkla ilişkiler, mobilya ve beyaz eşya üretimi de dahil olmak üzere birbirinden farklı pek çok sektörde, şirket ortağı veya yönetici olarak çalıştı. Eylül 2006’da Kappa’nın aile şirketi haline gelmesiyle, ortaklar arasına katıldı.