tr • en

Tıbbi istatistik

Araştırma ham verilerinden tıbbı metinler için kullanılabilir sonuçların elde edilmesi

Çalışmanın planlanması veya yürütülmesi esnasında elde edilen ham veri ile ilgili yapılacak işlemlerin kalitesi çalışma sonuçları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Biyoistatistik ve veri yönetimi hizmetleri için çalışmanın herhangi bir aşamasında destek alınabilir, ancak en etkili sonuçlar çalışmanın planlanması aşamasından itibaren yapılan işbirliklerinde görülmektedir.

Araştırma ham verilerinden tıbbı metinlerde kullanılabilir sonuçların elde edilmesi için gerekli tüm analiz hizmetleri bu başlık altında verilmektedir.

 • Örneklem büyüklüğü hesabı
 • İnterim veya post hoc güç hesaplamaları
 • İstatistik analiz
  • Tanımlayıcı analizler
  • Karşılaştırmalı analizler
  • Çok değişkenli analizler
  • Sağkalım analizleri